YAHUA در داخل دنیای تولید کنندگان و پیمانکاران مشهور خیابان مشهور در چین، یک تأمین کننده قابل اعتماد است که پروژه های بزرگ خیابان های خیابانی در حال انجام است. با محصولات برای فروش، شما می توانید روشنایی خیابان های عمده فروشی، چراغ خیابانی، فانوس خیابانی، چراغ روشنایی در فضای باز از طراحی خوب در هزینه کم و قیمت پایین از کارخانه ما.