چراغ UFO چراغ زندگی طول عمر و چگونه نگهداری؟

نور UFO چراغ زندگی طول عمر و چگونه برای حفظ؟

A. ترکیب منحصر به فرد از خنک کننده لامپ و طراحی پوسته لامپ، پخش موثر هدایت گرما، در نتیجه کاهش دمای بدن لامپ برای محافظت از منبع نور LED 50،000 ساعت زندگی است. با توجه به نور روزانه 11-12 ساعت محاسبه، چراغ های LED در 10 سال بدون جایگزینی.

ب، لامپها در محيط اتمسفر کار ميکنند، حتما گرد و غبار متصل به سطح بدن لامپ، با گذشت زمان زياد طول مي کشد که گرد و غبار در لامپ بدن بايد بر گرماي لامپ تأثير بگذارد و در نتيجه لامپ را تحت تأثير قرار دهد. پس ما چه کار میکنیم؟ در واقع، بسیار ساده است، از زمان به زمان در لامپ بدن با پارچه خشک پاک پاک پاک، شما می توانید اطمینان حاصل شود که طول عمر لامپ.