ابزاری Yahua روشنایی الکتریکی تجهیزات، شرکت، گیم

Shaaنفر یازدهمYahua روشنایی الکتریکی تجهیزات شرکت, با مسئولیت محدود. بود در سال 1380 تاسیس است که specializ اد در توسعه تولید فروش و نصب و راه اندازی محصولات نورپردازی چراغ در فضای باز. محصولاتs عبارتند از: نور خیابان خیابان خورشیدی نور چراغ بالا بی نور نور چراغ سیل به رهبری نور چشم انداز، بالا ماست نور و غیره.