صادرات 40' پا ظرف گابون لامپ با 6 متر گالوانیزه قطب

June.27th ما شرکت لامپ با 6 متر گالوانیزه قطب صادرات به گابون 40' پا ظرف.

مابا کیفیت بالا چراغ لامپ خورشیدیسازمان ملل صادر شده است و شهرت خوبی را دریافت کنید.

تصاویر حمل و نقل برخی از محصور در خشکی.

solar led lamps.jpg

solar led street light products.jpg

solar led street lamp.jpg