محبوب بالا نرم افزار نور چراغ سقف

بالا بی نور تعویض های مخفی برای مشتریان به صرفه جویی در نگهداری و کاهش صورتحساب برق دنبال شد.

اخیرا ماخلیج بالای رهبری نورصادرات به دبی مقدار بزرگتر برای استفاده در بازار و کارگاه و انبار و سالن ورزش، سالن های نمایشگاه.

چراغ های LED بالا خلیج dimmable هستند.

با استفاده از 50 درصد انرژی کمتری نسبت به سیستم های متال هالید

لحظه در. بدون نیاز به سیستم restrike می یا لامپ گرم کردن

چراغ های LED بالا خلیج کاهش هزینه های نگهداری

خوش آمد به شما تماس با ماsales@sxyhzm.com