همراه با WiFi چراغ خیابانی

با توجه به ان بی سی یونیورسال به ایالات متحده، پلینویل، چراغ خیابانی با استفاده از تکنولوژی پیشرفته اتصال نصب گزارش شده است.


1, 400pcs جدید چراغ راه برای صرفه جویی در این شهر 70.000 دلار در سال برآورد شده است. علاوه بر عادی چراغ های خیابانی شهر نیز 123 ارائه رایگان Wi-Fi چراغ نصب شده. چراغ های 123 در 23 خواهد بود به عنوان نقاط دسترسی، ساختمان های شهری خارج شبکه سرعت تا 10 تریلیون. چراغ Wi-Fi 90 باقی مانده به عنوان پرانتز برای شیپور خاموشی برای ارسال سیگنال عمل می کنند.


Townand #39; s رسمی تبلیغات درآمد به پرداخت بیش از 10000 دلار در هزینه خدمات سال Wi-Fi استفاده می شود. مقام شهر جدید سرویس های Wi-Fi در ماه اجرا می شود گفت.